Strona 1 z 1

1.55

: 26 sty 2014, 20:35
autor: Pacer
+ poprawiono błąd podczas wyświetlania okładek w oknie uzupełnij
+ poprawiono błąd krytyczny w imporcie danych z excela
+ zaimplementowano procedury obsługi bazy filmowej ze strony www Filmoteki